Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Sandals

Sandals

Sandals

Pom pom sandals

Platforms

Bronze sandals

Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

Pink necklace

Boho sandals turquoise

Boho sandals

White sandals wih fildisi flowers

Yelow sandals

Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

Black multi pom pom sandals

Grey gladiator flatforms

Fuchsia flatforms

Red black sandals

Anerio kavala

Elli platforms

Anerio kavala

Leather Earrings Zelda 793